pro

ตะแกรงโมเลกุล

  • ตะแกรงโมเลกุล

    ตะแกรงโมเลกุลของเราสามารถตอบสนองการใช้งานของคุณสำหรับหน่วยแยกอากาศด้วยความเย็น (ASU) ที่สร้างขึ้นเพื่อให้ไนโตรเจนหรือออกซิเจนและมักจะร่วมผลิตอาร์กอนการคายน้ำของก๊าซธรรมชาติและการให้ความหวานการทำให้ไฮโดรเจนบริสุทธิ์ในกระบวนการ PSA